Projectes destacats: SOLUCIË P.E.V. (Plataforma Elevadora Vertical)

PEV Asmon SA 02

En aquesta Residència Geriàtrica s'ha instal·lat una P.E.V. (Plataforma Elevadora Vertical) a l'interior de l'ull de l'escala.

Abans:

 

Donades les característiques de l'edifici s'ha projectat una estructura envidrada mantenint la gran lluminositat existent en el buit d'escala.

Després: