Projectes destacats: Integrant l'ascensor en un espai un molt reduït

Asmon reduit

En aquesta finca amb una escala de dimensions molt reduïdes s'ha instal·lat un ascensor amb capacitat per a 3 persones.

 

A l'ésser les dimensions d'aquesta escala són molt reduïdes s'han retallat les escales existents per deixar un pas lliure de 75 cm. D'aquesta manera s'ha aconseguit un buit lliure de 72 cm d'ample, necessari per poder instal·lar l'ascensor.

 

L'estructura de l'ascensor s'ha realitzat amb perfils metàl·lics específics. S'ha col·locat malla tipus deployé que imita la malla antiga. També s'ha conservat i adaptat les baranes antigues per respectar a l'màxim la tipologia i materials existents en l'edifici.

 

El resultat ha estat la instal·lació d'un ascensor elèctric de 7 parades i amb capacitat per a 3 persones, completament integrat a la finca respectant l'estètica existent.