Projectes destacats: Eliminant barreres arquitectòniques amb una PEV

ASMON PEV 03

La instal·lació d'una PEV (Plataforma d'Elevació Vertical) és una excel·lent solució per eliminar barreres arquitectòniques a les finques antigues.

En aquest ASMON, S.A. hem procedit a la instal·lació d'una PEV i a la reforma completa de l'accés i pati de llums de l'edifici amb el tancament de la mateixa amb una claraboia.

                           ABANS                                                   DESPRÉS