Projectes destacats

L'adaptació a un espai mínim

L'adaptació a un espai mínim

Al barri de Raval trobem aquest bloc de pisos que, gràcies a una profunda reforma de to...

Gran reforma del portal per eliminar el primer tram d'escales

Gran reforma del portal per eliminar el primer tram d'escales

En aquesta finca de l'Eixample s'ha substituït l'antic ascensor per guanyar en accessibili...

Instal·lació d'Ascensor amb REFORMA INTEGRAL

Instal·lació d'Ascensor amb REFORMA INTEGRAL

Aprofitant la instal·lació de l'ascensor s'ha reformat i millorat les zones comu...

Eliminant barreres arquitectòniques amb una PEV

Eliminant barreres arquitectòniques amb una PEV

La instal·lació d'una PEV (Plataforma d'Elevació Vertical) és una e...