Notícies i actualitat ES SEGUR L'ÚS DE L'OZÓ ALS ASCENSORS?

Ens trobem davant d'una situació extraordinària produïda per la crisi sanitària del COVID-19 que ha generat unes necessitats de desinfecció molt superiors a les habituals.

Davant l'augment de l'ús d'aquests productes, el Ministeri de Sanitat realitza UNA SÈRIE D'OBSERVACIONS.

 

Actualment, no hi ha cap producte virucida que estigui autoritzat per al seu ús per nebulització sobre les persones. Per tant, aquesta tècnica d'aplicació que s'anuncia en els anomenats túnels desinfectants de cap manera pot ser utilitzada sobre persones.

Un ús inadequat de biocides introdueix un doble risc, possibles danys per a la salut humana i donar una falsa sensació de seguretat.

Davant la proliferació al mercat de dispositius productors d'ozó, el Ministeri adverteix que l'ozó a l'igual que altres biocides:

  • No es pot aplicar en presència de persones.
  • Els aplicadors han de comptar amb els equips de protecció adequats.
  • A l'ésser una substància química perillosa, pot produir efectes adversos. En l'inventari de classificació de la ECHA (Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques) es notifica la classificació d'aquesta substància com a perillosa per via respiratòria, irritació de pell i dany ocular.
  • S'haurà de ventilar adequadament el lloc desinfectat abans del seu ús.
  • Pot reaccionar amb substàncies inflamables i pot produir reaccions químiques perilloses a l'contacte amb altres productes químics.

Si voleu completar la informació podeu descarregar el document complet del Ministeri de Sanitat.