Notícies i actualitat Compliment de la lllei general de drets de les persones amb discapacitat

RD 1/2013 de 29 novembre, pel qual s'aprova el text de la llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

El 4 de desembre del darrer any 2017 es va complir el termini donat pel RD 1/2013 per complir les condicions bàsiques d'accessibilitat. Així, els edificis han de complir en la major mesura possible i dins de les seves condicionants, amb el Document Bàsic de Seguretat d'ús i accessibilitat. El propòsit o objectiu que es persegueix és el respecte a l'autonomia de les persones amb discapacitat, igualtat d'oportunitats de les persones, no discriminació i accessibilitat universal.

Els titulars, responsables o administradors de finques han de ser conscients de l'entrada en vigor de la normativa i afavorir l'accés a tot aquell que ho necessiti i evitar possibles sancions pel seu incompliment.

A ASMON ens hem preparat i estem en condicions d'oferir un estudi de viabilitat proposant la millor solució d'accessibilitat pel seu edifici, ja sigui una rampa en obra, un elevador de curt recorregut, una plataforma pujaescales o una cadira pujaescales.